Στήλη: Γενικά


Τελικό ερωτηματολόγιο αποτίμησης της φετινής χρονιάς στις ΤΠΕ !

Πατήστε εδώ!


Stop Bullying


Σταματήστε το bullying!

     


 


Το παιδί που βιώνει εκφοβισμό…

Το παιδί που εκφοβίζει επιλέγει το παιδί που θα εκφοβίσει πολύ συγκεκριμένα και καθόλου τυχαία. Συνήθως θα επιλέξει παιδί που:


Γενικές πληροφορίες για τη βία και το σχολικό εκφοβισμό

Μία από τις πλέον διαδεδομένες αντιλήψεις για τον εκφοβισμό είναι αυτή που τον ορίζει ως σκόπιμη και συνειδητή επιθυμία πρόκλησης


Νίκησε το νταή χωρίς να τον αγγίξεις!

Δείτε ένα εκπληκτικό βιντεάκι για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού!  


Μορφές εκφοβισμού

Ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές:  • Σωματικός: φυσικός τραυματισμός ή απειλή τραυματισμού προς κάποιον. Εκδηλώνεται με σπρωξίματα, σκουντήματα,


Η αιτία της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός είναι σύνθετο φαινόμενο και στην εκδήλωσή του συμβάλλει η αλληλεπίδραση ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.


Τι είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, πώς προλαμβάνεται, πώς καταγγέλεται

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός αποτελεί την πιο σύγχρονη μορφή εκφοβισμού, η οποία παίρνει εύκολα και γρήγορα διαστάσεις και εκτός σχολείου. Περιλαμβάνει

Top