αγία_λαύρα1

ΑΠΟ: ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Απρ• 27•18
αγία_λαύρα1

Το ιερό δέντρο στο οποίο ορκιστήκαν οι οπλαρχηγοί

Σχολιάστε

Top