Στήλη 'ΕΥΖΗΝ'

Super Foods

Αρθρογράφος:  Καρακικέ Μαρία,Κλέτσα Αλεξάνδρα Ως υπερ-τρόφιμα χαρακτηρίζονται εκείνα που αφενός μεν εμφανίζουν υψηλή διατροφική αξία λόγω μεγάλης συγκέντρωσης θρεπτικών συστατικών, […]

συνέχεια »

Πρωτεΐνες, τί ρόλο έχουν στη ζωή μας;

Επιμέλεια άρθρου: Καρακικέ Μαρία Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα πιο διαδεδομένα και πολυδιάστατα, τόσο στη μορφή όσο και στη λειτουργία τους, μακρομόρια. Ακόμη […]

συνέχεια »
Top