Ελληνικό Super Computer; Ναι ο ARIS

ΑΠΟ: ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Απρ• 21•16

Επιμέλεια άρθρου: Κατσίκας Βασίλης

ARIS - Advanced Research Information System- , βασίζεται στην πλατφόρμαNeXtScale της ΙΒΜ και τους επεξεργαστές Intel Xeon E5 v2 τεχνολογίας Ivy Bridge. Η θεωρητική υπολογιστική του ισχύς φτάνει τα 190 TFlops. Με 426 υπολογιστικούς κόμβους, διαθέτει συνολικά πάνω από 8.500 επεξεργαστικούς πυρήνες διασυνδεμένους σε δίκτυο FDR Infiniband – μια τεχνολογία διασύνδεσης που προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση [low latency] και υψηλό εύρος ζώνης [high bandwidth].

Η υποδομή του ARIS ολοκληρώνεται από ένα αποθηκευτικό σύστημα υψηλών επιδόσεων, μεγέθους 1 Petabyte, το οποίο βασίζεται στο IBM Elastic Cloud, εξέλιξη του Παράλληλου Συστήματος Αρχείων της ΙΒΜ [General Parallel File System – GPFS].

Τέλος, το σύστημα διαθέτει λογισμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως μεταγλωττιστές, επιστημονικές βιβλιοθήκες και δημοφιλείς σουίτες επιστημονικών εφαρμογών. O εθνικός super computer ARIS ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο και σύντομα θα είναι διαθέσιμος σε όλους τους ερευνητές των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των ερευνητικών κέντρων, για την υλοποίηση επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ – εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της υποδομής και την υποστήριξη των χρηστών.

Σχολιάστε

Top