Παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων

ΑΠΟ: ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Δεκ• 26•13

Στην χώρα όπου η παράδοση είναι πλούσια, κάθε περιοχή έχει και τα δικά της παραδοσιακά κάλαντα. Σας παραθέτουμε μερικά από τα πιο γνωστά:

 

(Κάλαντα Θεσσαλίας)

 (Κάλαντα Πελοποννήσου)

(Κάλαντα Κρήτης)

(Κάλαντα Θράκης)

 

Σχολιάστε

Top