ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 

Γιάννης Καρράς

Γιάννης Δημολιάνης

Κόλλια Βαρβάρα

Μπουρδούκης Ηλίας

Ευαγγελοπούλου Αναστασία

Σπανού Μαρία

Κωνσταντογιάννη Μαρία

Top