Επισκεψιμότητα σελίδας - Δράσεις

►►►ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1η Ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 12 Φεβρουαρίου 2009 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Eco-Schools) – 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ1η Ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 12 Φεβρουαρίου 2009 POSTER

1η Ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 12 Φεβρουαρίου 2009 POSTER ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Eco-Schools) – 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΕΕΠΦ)Ανακύκλωση – Απορρίμματα

Ανακύκλωση – Απορρίμματα  Το 7ο  Γυμνάσιο Ηλιούπολης συμμετέχει σε ένα διεθνές πρόγραμμα περιβαλλοντικής προστασίας(Eco Schools). Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο2η Δράση Ανακύκλωσης παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Οι μαθητές υλοποίησαν την 2η Δράση Ανακύκλωσης παλαιού και παροπλισμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός του 2009.  

Top