Νάουσα - μια βιομηχανική δύναμη

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στο ανατολικό Βέρμιο δεν είναι τυχαία. Υπήρχε στον χώρο


Λαναρά και Πεχλιβάνου

Ιδρύθηκε το 1909 από την εταιρία Λαναράς & Πεχλιβάνου και χτίστηκε σε οικόπεδο των αδερφών Κύρτση, οι οποίοι έγιναν αργότερα


Λαναρά Γκούτα και ΣΙΑ – ΒΕΤΛΑΝΣ

Ιδρύθηκε το 1921 από την εταιρία Λαναρά, Γκούτα & Σία και τους μετόχους  Σ. Λαναρά, Θ. Λαναρά, Ζ. Λαναρά, Δ.


Γκούτα και Καρατζιά – ΕΣΤΙΑ ΥΦΕΝ

Το 1890 ιδρύθηκε από τους  αδερφούς Α. και Κ. Γκούτα , Ναουσαίους  από την Αίγυπτο , τον Δ. Καράτζια ,


ΠΕΝΝΙΕ ΑΦΩΝ ΛΑΝΑΡΑ ΑΕ – Τρικολάν

Ιδρύθηκε το 1928 απέναντι από το εριουργείο Λαναρά-Κύρτση & Σία. Ιδιοκτήτες της εταιρείας ήταν οι γιοι του Χριστόδουλου Λαναρά, Θεόδωρος


Λαναρά Κύρτση και ΣΙΑ – Πέλλα Όλυμπος

Ιδρυτές ήταν οι Σταύρος, Θεόδωρος, Θωμάς, Περικλής και Κωνσταντίνος Λαναράς, οι Παναγής και Κύρος Κύρτσης και ο Φωκίωνας Πεχλιβάνος. Το 


Γρηγόριος Τσίτσης και ΣΙΑ – ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

Το 1895  με μετόχους τους Π. Σεφερτζή, Κ. Κόκκινο, Γ.Κύρτση, Χ. και Γ. Πλατσούκα, Γρ.Λόγγο και Γρ.Τσίτση. Αυτό το εργοστάσιο


Χατζηλάζαρος Αγγελάκης και ΣΙΑ – ΕΡΙΑ

Η εταιρία Χατζηλάζαρος-Αγγελάκης & Σία των Π. Χατζηλάζαρου, Α. Μακρή , Δ. Αγγελάκη ,Κ. Χονδροδήμου , Κ. και Ι. Λαμνίδη


Μπίλη Τσίτση και ΣΙΑ

Το νηματουργείο ιδρύθηκε το 1891. Η εταιρεία συστάθηκε το 1884 με μετόχους  μέλη  των οικογενειών Γ.΄Μπίλη , Γρ. Τσίτση, Θ.


Δεματοθραύστης

Top