Τι είναι η ανακύκλωση; Μπλε κάδος

Πώς γίνεται η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας   Διαλογή στην πηγή / Συμμετοχή του Πολίτη Α. Οι δημότες διαχωρίζουν τα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό [...]