Γυαλί, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

Το γυαλί έχει μπει στη ζωή μας εδώ και 5.000 χρόνια. Χρησιμοποιήθηκε από παλιά ως υλικό συσκευασίας, στις κατασκευές, σε πολυάριθμες καθημερινές χρήσεις. Τα τζάμια στο Μεσαίωνα αποτελούσαν σύμβολα πλούτου και δύναμης, αφού υπήρχαν μόνο στα σπίτια των πλουσίων. Σήμερα οι γυάλινες συσκευασίες χρησιμοποιούνται ευρέως από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αν και σε ορισμένες χώρες οι πλαστικές και γενικότερα οι συσκευασίες μιας χρήσης κέρδισαν σημαντικό ποσοστό της συσκευασίας ποτών.

Το γυαλί έχει τη μοναδική διπλή ιδιότητα, εξαιρετικά χρήσιμη στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα μείωσης των απορριμμάτων: μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για τη συσκευασία ενός προϊόντος και να ανακυκλωθεί –αν φθαρεί ή σπάσει- απεριόριστες φορές. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να μηδενίσουμε τα απορρίμματα συσκευασίας από γυαλί γενικεύοντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των γυάλινων μπουκαλιών και βάζων.

Παρά το γεγονός ότι για τη συσκευασία πολλών προϊόντων τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται πολλά άλλα υλικά, η ζήτηση του γυαλιού στην Ευρώπη αυξάνεται σταθερά. Σε αρκετές, όμως, ευρωπαϊκές χώρες οι πολίτες έχουν εύκολα συνηθίσει να επιστρέφουν τα άδεια γυάλινα μπουκάλια μπίρας ή εμφιαλωμένου νερού, πιθανώς επειδή έχουν μάθει να το κάνουν από πολύ παλιά. Η απόρριψη γυαλιού στους Χ.Υ.Τ.Α. των κρατών μελών της Ε.Ε. μειώθηκε, παρόλο που αυξήθηκε η παραγωγή απορριμμάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διπλασιάστηκε η ποσότητα γυαλιού που ανακυκλώθηκε.

Η ανακύκλωση γυαλιού βοήθησε στην ανάπτυξη ενός νέου οικονομικού τομέα και νέας τεχνολογίας. Η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία του γυαλιού που προορίζεται για ανακύκλωση δημιούργησαν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 650.000 σημεία συλλογής γυαλιού σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους των χωρών της Ε.Ε.. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούν περίπου 100 μονάδες που σχετίζονται με την επεξεργασία του χρησιμοποιημένου γυαλιού.

Βέβαια, η χώρα μας είναι ακόμη πολύ πίσω στα θέματα επαναχρησιμοποίησης γυαλιού, ενώ η χρήση συσκευασίας μιας χρήσης είναι ανεξέλεγκτη, παρά το γεγονός ότι συνεχώς αυξάνει η ποσότητα των σκουπιδιών μας. Καιρός να υπάρξει σύγκλιση της χώρας μας με τα δεδομένα της Ε.Ε. και στον τομέα της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης των απορριμμάτων, και φυσικά του γυαλιού. Και τα ελάχιστα προγράμματα αξιοποίησης του γυαλιού να πολλαπλασιαστούν με γρήγορο ρυθμό.

http://ecorec.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=28

Σχολιάστε

Top