Χημεία και καθημερινότητα

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ μαγειρεύοντας , ταξιδεύουμε στο χρόνο και στο τόπο…αναγνωρίζουμε φαινόμενα της χημείας και στη μαγειρική …αποκτάμε

Χημεία στη ζωη

Χημεία στη ζωη

  Η Χημεία στη ζωη μας        

Top