Γνωρίζεις τα μουσικά όργανα;

Δείτε στο LearningApps.org


Web 2.0 im Sprachunterricht

http://stylvomva.edu.glogster.com/apps-im-daf-unterricht/


Klassenregeln

http://padlet.com/stylvomva/Klassenregeln


Potato in Greece?

According to legend ,although Kapodistrias ordered that potatoes be handed out to anyone interested ,the poplulation was reluctant at first


Ioannis Kapodistrias

Ioannis Antonios Kapodistrias (1776-1831)  was a Greek Foreign Minister of the Russian Empire  and one of the  most distinguished politicians


Martin Luther King

Martin Luther King (1929-1968)   was an American pastor,activist,humanitarian and leader in the African-American Civil Rights Movement.He is best known for

Top