Κίνδυνοι στο Facebook

danger

Μέσα στα πλαίσια συτού του προγράμματος ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους κινδύνους που κρύβουν οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Κίνδυνοι όπως:
α) Η παραβίαση του λογαριασμού μας.
β) Ο εθισμός.
γ) Ο Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyber bullying).
δ) Η Παιδική πορνογραφία – παιδοφιλία.
Τα παραπάνω θέματα αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων και αναζητήσεων ώστε να βρούμε τρόπους να τους αποφύγουμε – αντιμετωπίσουμε.

Στο επόμενο τεύχος θα αναρτήσουμε κάποια από τα συμπεράματα που προέκυψαν σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα.

Σχολιάστε

Top