Έναρξη προ/τος αγωγής υγείας, σχ. έτος 2015 - 2016

Ξεκίνησε το πρόγραμμα αγωγής υγείας με θέμα : Ηλεκτρονικό περιοδικό (Schoolpress) με θέμα «Τα Κοινωνικά Δίκτυα». Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουνΤα Προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή

Top