Έναρξη προγράμματος αγωγής υγείας.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα αγωγής υγείας με θέμα  «Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Κανόνες ορθής χρήσεις και ασφάλειας.» Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν μαθητέςΗ εναρκτήρια συνάντηση

Στις 23 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε η πρώτη μας συνάντηση. Συγκροτηθήκαμε ως ομάδα και συζητήσαμε αρχικά το γενικό πλαίσιο του προγράμματος καιΔιαδικτυακή έρευνα: Κοινωνικά δίκτυα

Στις 30 Οκτώβρη ξεκινήσαμε την πρώτη μας διαδικτυακή έρευνα με θέμα τα κοινωνικά δίκτυα. Αναζητήσαμε πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Top