Εγγραφή σε μάθημα στην e-class

Ένα πολύ πρακτικό και χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι η e-class του ΠΣΔ. Στην προσπάθειά

Αποτρέψτε την μετάδοση του Covid19 στα σχολεία

Αποτρέψτε την μετάδοση του Covid19 στα σχολεία

Με την επιστροφή μας στο σχολείο θα πρέπει να προσέξουμε κάποιους βασικούς κανόνες για την αποφυγή της διασποράς του Covid19.

Top