Χειρονακτική τεχνολογία

Το στάδιο της χειρονακτικής τεχνολογίας αρχίζει με την κατασκευή των πρώτων λίθινων εργαλείων (2.000.000π.Χ.) μέχρι την εμφάνιση της ατμομηχανής(1700μ.Χ.) Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού: α) Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη μυϊκή του δύναμη σε συνδυασμό ....

Χωρίς εικόνα

Ηλεκτρονική τεχνολογία

Το τριτο στάδιο της τεχνολογικής εξέλιξης αρχίζει με την εμφάνιση των πρώτων Η/Υ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα ηλεκτρονικά συστήματα αντικαθιστούν τον άνθρωπο στον χειρισμό και τον έλεγχο της μηχανής. Οι Η/Υ και το διαδίκτυο ….

Χωρίς εικόνα

Μηχανική τεχνολογία

Το στάδιο της μηχανικής τεχνολογίας αρχίζει με την εμφάνιση της ατμομηχανής (1700μ.χ.) και συνεχίζεται μέχρι την κατασκευή των πρώτων Η/Υ (1945). Βασικό στοιχείο αποτελεί η αντικατάσταση της μυϊκής δύναμης ανθρώπων και ζώων με τη δύναμη ….