Η πυραμίδα της διατροφής

Οι τροφές που αποτελούν την βάση της πυραμίδας πρέπει να είναι και η βάση της διατροφής μας . Αντίθετα όσο πιο ψηλά στην πυραμίδα βρίσκεται κάποιο είδος, τόσο πιο σπάνια θα πρέπει να εμφανίζεται στο ....