Περιοδικό

Ένα περιοδικό δημοσιεύεται ανά τακτά διαστήματα με σκοπό να ενημερώσει και να ψυχαγωγήσει.

Χωρίς εικόνα

Άσκηση

Η άσκηση έχει θετική επίδραση στον άνθρωπο, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.