Έθιμα Χριστουγέννων

Κάθε μέρα ένα παιδί παρουσιάζει ένα έθιμο από τα Χριστούγεννα.  Αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. Στο τέλος θα καταγραφούν…