Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ

Ο Τριγωνοψαρούλης είναι ένα ψάρι με τριγωνικό σχήμα, που δε μοιάζει με κανένα άλλο. Και το μυαλό του όμως είναι

Η ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Top