1α

Ήχοι Διαστήματος

2

Δεν έχω γνωρίσει κανέναν άνθρωπο που να μισεί τη μουσική ως τώρα (ελπίζω ούτε στο μέλλον). Ακόμα κι οι βαρήκοοι μπορούν να την απολαύσουν, είτε [...]