a6b3b0ded2b0be3f31936a7eae5604fb

Anima

2

Τι θάλασσες και τι καράβια τι ταξίδια με άγνωστους προορισμούς τι φτερά που ανοίγουν και κόντρα στον άνεμο πετούν   Μα ποια πατρίδα ποια ζωή [...]