Χημικές αντιδράσεις

Τα χημικά φαινόμενα-η πεμπτουσία της Χημείας! Συμβαίνουν μέσα μας, συμβαίνουν γύρω μας, ο κόσμος και το σώμα μας είναι πολύπλοκα χημικά εργαστήρια. Σ” αυτά χημικές [...]

Χωρίς εικόνα

Περιοδικός πίνακας

Τον έχετε δει, στον τοίχο του χημικού εργαστηρίου ή στην σχολική τάξη. Περιέχει όλα τα χημικά στοιχεία με τα σύμβολά τους. Αν τον μελετήσουμε προσεκτικά [...]