Οι Χλωρο-Φίλοι της πόλης μας

Οι Χλωρο-Φίλοι, όπως ίσως γνωρίζετε,  είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας. Ξεκινήσαμε αρχές Νοέμβρη με διάθεση να φτιάξουμε μια καλή παρέα και να γνωρίσουμε [...]