Αυτόνομη οδήγηση

Η αυτόνομη οδήγηση ορίζεται ως η οδήγηση ενός οχήματος με περιορισμό της παρεμβολής από τον οδηγό. Αποτελεί μία σύγχρονη εφαρμογή της Πληροφορικής τεχνολογίας που εμπλέκει [...]