ΛΕΞΙΚΟ

PERSONALITIES-DRAMA

graduate= αποφοιτώ                found=ιδρύω

experimental= πειραματικός,ή,ό        seagull= γλάρος

participate= συμμετέχω           murdered= δολοφονημένος,η,ο

injure= τραυματίζω                  deadly= θανάσιμα

wound= πληγή, τραύμα      fingerprint= δακτυλικό αποτύπωμα

admit= παραδέχομαι               commit= διαπράττω

jail= φυλακίζω                          revolution= επανάσταση

failure= αποτυχία                     conquer= κατακτώ

rebel= αντάρτης                       honor= τιμώ

amateur= ερασιτέχνης             sign= υπογράφω

 

SIGHTS-KERAMOTI

include= συμπεριλαμβάνω       wetland= υγροβιότοπος

spring= πηγάζω                        deciduous= φυλλοβόλος

Convention= Συνθήκη               flora= χλωρίδα

fauna= πανίδα                          glossy ibis= χαλκόκοτα

orchid= ορχιδέα                         species= είδος

predator= αρπακτικό                 lagoon= λιμνοθάλασσα

purpose= σκοπός                      conservation= συντήρηση

restoration= αποκατάσταση      maintenance= διατήρηση

awareness= επίγνωση              development= ανάπτυξη

dominate= κυριαρχώ                 intact= ακέραιος,α,ο

benefit= ευεργετώ                     quotation= απόσπασμα

abolition= κατάργηση                warehouse= αποθήκη

annexation= προσάρτηση         refugee= πρόσφυγας

demolish= κατεδαφίζω              withdrawal= απόσυρση

seal= σφραγίζω                         accommodate= φιλοξενώ

convert= μετατρέπω                  courtyard= αυλή

expand= επεκτείνω                    exhibit= έκθεμα

excavation= ανασκαφή              settlement= οικισμός

deity= θεότητα                            livestock= κτηνοτροφία

cemetery= νεκροταφείο              ram= κριάρι

 

 

 

 

 

 

 

Top