ΛΕΞΙΚΟ

CARNIVAL-THASOS

 

opportunity= ευκαιρία                    resident= κάτοικος

laziness= τεμπελιά                         root= ρίζα

therefore= επομένως                     continuation= συνέχεια

improvised= αυτοσχέδιος, α, ο      parade= κάνω παρέλαση

caustic= καυστικός, ή, ό              element= στοιχείο

dressing up= μεταμφίεση        participant= συμμετέχων, ουσα

CARNIVAL-DRAMA

riot= εξέγερση                                     comment= σχολιάζω

 

Top