ΛΕΞΙΚΟ

SIGHTS OF KAVALA

include= συμπεριλαμβάνω      wetland= υγροβιότοπος

spring= πηγάζω                          deciduous= φυλλοβόλος

Convention= Συνθήκη                flora= χλωρίδα

fauna= πανίδα                            glossy ibis= χαλκόκοτα

orchid= ορχιδέα                          species= είδος

predator= αρπακτικό                  lagoon= λιμνοθάλασσα

purpose= σκοπός                      conservation= συντήρηση

restoration= αποκατάσταση      maintenance= διατήρηση

awareness= επίγνωση              development= ανάπτυξη

dominate= κυριαρχώ                 intact= ακέραιος,α,ο

benefit= ευεργετώ                     quotation= απόσπασμα

abolition= κατάργηση                warehouse= αποθήκη

annexation= προσάρτηση         refugee= πρόσφυγας

demolish= κατεδαφίζω              withdrawal= απόσυρση

seal= σφραγίζω                         accommodate= φιλοξενώ

convert= μετατρέπω                  courtyard= αυλή

expand= επεκτείνω                    exhibit= έκθεμα

excavation= ανασκαφή              settlement= οικισμός

deity= θεότητα                            livestock= κτηνοτροφία

cemetery= νεκροταφείο              ram= κριάρι

SIGHTS- DRAMA

slaughter= σφαγή                          rebel= αντάρτης

resist= αντιστέκομαι                      occupation= κατοχή

rural constable= αγροφύλακας     uprising= εξέγερση

execute= εκτελώ                           react= αντιδρώ

resident= κάτοικος                        arson= εμπρησμός

jail= φυλακίζω     memorial service= επιμνημόσυνη δέηση

cooperation= συνεργασία             findings= ευρήματα

flow= ρέω                                     otter= βίδρα

end up= καταλήγω                        valley= κοιλάδα

available= διαθέσιμος,η,ο             accommodation= κατάλυμα

 

Top