ΛΕΞΙΚΟ

LOCAL FOOD-KERAMOTI

edible= βρώσιμος, η, ο         cultivation= καλλιέργεια

fertile= γόνιμος, η, ο                       moist= υγρός, ή, ό

soil= έδαφος                                   thrive= ευδοκιμώ

mild= ήπιος, α, ο                            humid= υγρός, ή, ό

contain= περιέχω                           fibers=  φυτικές ίνες

protection= προστασία                  germs= μικρόβια

ingredients= συστατικά                  squeeze= στύβω

mixture= μείγμα                             apiculture= μελισσοκομία

willow= λυγαριά                             chestnut= καστανιά

cell= κυψέλη                                  substance= ουσία

honeycomb= κηρήθρα                   mature= ωριμάζω

pure= αγνός, ή, ό                           manner= τρόπος

process= διαδικασία                      independent= ανεξάρτητος, η, ο

royal jelly= βασιλικός πολτός         walnut=  καρύδι

nutritious= θρεπτικός, ή, ό             fig= σύκο

benefit= όφελος                             medicine= φάρμακο

eliminate= περιορίζω                     fatigue=  κούραση

attribute= αποδίδω                        substitute= αντικαθιστώ

inhibit= αναστέλλω                        fungi= μύκητες

tissue= ιστός                       anti-flammatory= αντιφλεγμονώδη

regression= υποχρέωση                swelling= οίδημα, πρήξιμο

reduction= μείωση                         amount= ποσότητα

multiply= πολλαπλασιάζω      transplantation= μεταφύτευση

crop= σοδειά                                  soil= χώμα

cultivate= καλλιεργώ                     export= εξάγω

LOCAL FOOD-DRAMA

pomegranate= ρόδι                       consider= θεωρώ

fertility= γονιμότητα                       antioxidants= αντιοξειδωτικά

disease= ασθένεια                        ally= σύμμαχος

comparison= σύγκριση                  alternative= εναλλακτικός, ή , ό

upgrade= αναβαθμίζω                   capacity= ικανότητα

prospect= προοπτική                    blessed= ευλογημένος, η, ο

precious= πολύτιμος, η, ο              function= λειτουργία

handmade= χειροποίητος, η, ο      texture= υφή

import= εισάγω                               flavour= γεύση

export= εξάγω                                 profit= κέρδος

 

 

 

 

Top