0498

Πολιτιστική κληρονομιά

0

Στα πλαίσια του μαθήματαος Εργαστήριο Δεξιοτήτων το Στ 1 θα ασχοληθεί με τα πολιτιστικά μνημεία του τόπου μας. Κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα μνημείο της [...]