Χρήση μάσκας προστασίας

Υποχρεωτική χρήση μάσκας για μαθητές, εκπαιδευτικούς, λοιπό προσωπικό και επισκέπτες του σχολείου στους ακόλουθους χώρους:  σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, στους εξωτερικούς χώρους κατά την [...]

ExAE-2020-21

Έλεγχοι για σύνδεση Webex

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ήχου/βίντεου/συνδεσιμότητας κατά τη σύνδεση σας σε τηλεδιάσκεψη Webex, αρχικά, ελέγχετε αν υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στην πλατφόρμα του webex μέσω της σελίδας https://status.webex.com/service/status?lang=en_US. Αν [...]

test

Αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος

Αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος: Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19: Απομονώνεται σε  προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη από το προσωπικό του σχολείου. [...]