δημιουργική γραφή

Δημιουργική γραφή και στάση των μαθητών/τριών απέναντι στο γραπτό λόγο

Το συνοδευτικό επίθετο «δημιουργική» που προσκολλάται στη «γραφή» την καθιστά μια κατεξοχήν δημιουργική διαδικασία. Ωστόσο η παρουσία του αμφιλεγόμενου, ως προς τη νοηματοδότηση, όρου «δημιουργικός», [...]