Μαγικά Νομίσματα

Τρικ:

Τέσσερα νομίσματα τοποθετούνται μέσα σε ένα δοχείο που κρατείτε στην