Δημιουργία χριστουγεννιάτικων καρτών στο Tux Paint

Δημιουργία χριστουγεννιάτικων καρτών στο Tux Paint

Δημιουργία χριστουγεννιάτικων καρτών στην αίθουσα πληροφορικής από τους μαθητές, με την καθηγήτρια πληροφορικής του σχολείου μας κ. Σαΐτη Αποστολίνα.

Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά στο πρόγραμμα tux paint και έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες με τις οποίες δημιουργήθηκε βίντεο και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας  στη διεύθυνση http://dim-makrych.lar.sch.gr αλλά και στη διεύθυνση του σχολικού μας περιοδικού που κατασκευάστηκε από την καθηγήτρια πληροφορικής για τη δημοσίευση των δράσεων στα πλαίσια του πολιτιστικού δικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη δράση συμμετείχαν οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου μας, σε μια προσπάθεια να γίνει διασπορά και διάχυση της ιδέας μας σε όλο το σχολείο!

Σχολιάστε

Top