ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μακρυχώρι Δήμου Τεμπών Ν. Λάρισας

ΤΚ 40006 Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@dim-makrych.lar.sch.gr

Τηλέφωνο: 2495022471

Τηλεομοιοτυπία: 2495022471

http://dim-makrych.lar.sch.gr

Top