Η έννοια της Πλατείας

Πλατεία: Αρχίσαμε τις δραστηριότητές μας με την έννοια πλατεία. Είδαμε εικόνες από παλιότερες εποχές, συγκρίναμε με σημερινές, σχολιάσαμε, παρατηρήσαμε καιΟι πλατείες των χωριών μας

Στο τέλος της συζήτησης ζωγραφίσαμε ομαδικά και ατομικά τις πλατείες των χωριών (Μακρυχώρι, Γυρτώνη, Παραπόταμος, Ευαγγελισμός) των μαθητών της τάξης.

Top