Καταγραφή ιδεών για τις εκδηλώσεις στην πλατεία του Μακρυχωρίου

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και αφού συζήτησαν για τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πλατεία, κατέγραψαν τις ιδέες τους και

Top