Σύσταση περιβαλλοντικής ομάδας από τους μαθητές της Β΄ τάξης

Σύσταση περιβαλλοντικής ομάδας από τους μαθητές της Β΄ τάξης και έναρξη δράσεων στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Εμένα με νοιάζει,

Top