Επανασυνδεόμαστε στο σχολείο!

0

Τα σχολεία ανοίγουν σταδιακά σε όλες τις χώρες! Ποια θα είναι η νέα πραγματικότητα στο σχολείο; Οι γονείς σε όλο τον κόσμο ανησυχούν, προβληματίζονται φοβούνται! ….