Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Τεχνολογία και παραγωγή Ορισμός: Το μάθημα της τεχνολογίας είναι το τμήμα εκείνο της γενικής εκπαίδευσης που μελετάει την τεχνολογία ( την ιστορική ανάπτυξη, τη χρησιμότητα [...]

Χωρίς εικόνα

Δημοσκοπική έρευνα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πολλοί εξεταζόμενοι. Λίγα έξοδα. Ίδιο σύνολο ερωτήσεων για όλους τους εξεταζόμενους. Δεν προκαλεί φόβο, δισταγμό ή τρακ στον εξεταζόμενο. Μπορούμε να συλλέξουμε  στοιχεία [...]