Δίχως εικόνα

Δοκιμαστικό Άρθρο 1

Ως Άθλοι του Ηρακλέους έχουν καταγραφεί στην ελληνική μυθολογία δώδεκα κατορθώματα που έκανε ο μυθικός ήρωας Ηρακλής προκειμένου να εξαγνισθεί για το φόνο της γυναίκας του και των παιδιών του, που [...]

Δίχως εικόνα

Δοκιμαστικό Άρθρο 2

Το τέλος του ήρωα Τη στιγμή που ο Νέσσος πέθαινε από τα δηλητηριασμένα βέλη του Ηρακλή, εκμυστηρεύθηκε στη Δηιάνειρα ότι ο σύζυγός της δεν την αγαπούσε πια, [...]