Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων

Μετά την έγκριση του σχεδίου έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες από όλα τα εταιρικά σχολεία:

  • Ενημερώθηκαν οι ιστοσελίδες και τα blog των σχολείων σχετικά με το πρόγραμμα
  •  Δημιουργήθηκε σελίδα στο Facebook σχετική με το πρόγραμμα καθώς και κλειστή ομάδα στο Messager και στο  What’s up  για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων
  • Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνίας ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους και τους γονείς για το πρόγραμμα
  • Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνίας οργάνωσαν on line συνάντηση με τους εταίρους τους
  • Η Τουρκία δημιούργησε ιστότοπο του προγράμματος
  • Η Ρουμανία ετοίμασε ερωτηματολόγια για τους μαθητές σχετικά με τις γνώσεις τους στα web 2.0 εργαλεία και την εξοικείωσή τους με τον υπολογιστή
  • Η Ελλάδα έκανε έρευνα σχετικά με τα άρθρα που έχουν γραφτεί στο School Education Gateway για τα Web 2.0 εργαλεία
  • Η Ρουμανία δημιούργησε λογαριασμό Youtube
  • Η Λιθουανία δημιούργησε ανάλογο eTwinning έργο

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης