Εικόνα1

Ενημέρωση για τα AHHE. Αλλιώς e-waste!

0

Στο μάθημα της Πληροφορικής την χρονική περίοδο 18/03/2022-01/04/2022 αφιερώσαμε χρόνο για ενημέρωση για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Είδαμε αποσπάσματα από βίντεο με τον [...]