Χωρίς τίτλο

Προς ένα οικολογικό σχολείο: «Όλοι μαζί ανακυκλώνουμε για το Περιβάλλον»

Καλλιέργεια και ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης στο θέμα της ανακύκλωσης. Η δράση συνδέεται με τον στόχο της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής, που αποτελεί [...]