ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μπορούμε  να φτιάξουμε ημερολόγια αντιστροφης μέτρησης με διάφορα υλικά , όπως με μικρές χαρτοσακούλες στις οποίες έχουμε διάφορα δωράκια εκπλήξεις

Top