παυλιανη 2 (1)

Παύλιανη. Ένα πρωτότυπο χωριό!

4

Λήψη αρχείου

003

Οικοτουρισμός

2

   Ένα από τα φαινόμενα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή είναι ο τουρισμός. Πολλές φορές όταν ταξιδεύουμε απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα αρκετή ποσότητα καυσαερίων. Αυτό οφείλεται αρχικά  [...]