2023-08-24_11-45

Το πάρκο Ροδίνι και το γκιζάνι

0

Μνημεία νερού στη Ρόδο. Το πάρκο Ροδίνι και το γκιζάνι. Μπορείτε να τα δείτε εδώ την εργασία των μαθητών. Το γκιζάνι είναι ψάρι μικρού μεγέθους που ζει [...]