Η διαφήμιση

Ο πομπός (επιχείρηση) απευθύνεται στην αγορά-στόχο ή σε ομάδα ατόμων τα οποία δε γνωρίζει. Κάθε άτομο σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του, τη θέση που [...]