Μουσείο Αφής

Το Μουσείο Αφής   Το όραμα To 1983, η τότε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος [ΦΤΕ], Πρωτοπαπαδάκη Λ. και ο Δντης του [...]